0988 540 884
Phần mềm dự toán
  • PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN

  • Giá: Liên hệ
  • Số lượng:
  • CHI TIẾT
  • ĐÁNH GIÁ

Công ty Nhân Văn  kính mời Quý công ty, doanh nghiệp cử cán bộ tới tham dự khóa học nghiệp vụ thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng xây dựng GXD
1. Mục tiêu đào tạo
- Thành thạo nghiệp vụ lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng xây dựng.
- Hệ thống hóa kiến thức về Hợp đồng xây dựng. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của Hợp đồng xây dựng, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng xây dựng.
- Xử lý tốt các tình huống thanh quyết toán hợp đồng trọn gói, hợp đồng đơn giá cố định, hợp đồng đơn giá điều chỉnh theo quy định hiện hành. Có kiến thức nền tảng, bền vững.
- Nâng cao năng lực, khẳng định uy tín nghề nghiệp, vị trí…

2. Đối tượng tham gia
- Cán bộ lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng thuộc các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công…
- Kỹ sư, sinh viên tiếp cận nghiệp vụ lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng.
- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

3. Nội dung khóa học
Thời lượng khóa học: 5 buổi học + các video trên kênh https://youtube.com/thanhquyettoan

Buổi 1
Giới thiệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng hiện hành
- Quy định pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
+ Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng
+ Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
+ Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng tư vấn xây dựng
+ Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng

- Quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành đối với từng loại hợp đồng: Trọn gói, đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh.
+ Các khái niệm cơ bản, những vấn đề cần chú ý trong thanh quyết toán khối lượng hoàn thành
+ Các số liệu, dữ liệu cần chuẩn bị để làm thanh quyết toán
- Hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng

Buổi 2
- Sử dụng Excel để làm quen, giới thiệu phần mềm Quyết toán GXD nâng cao hiệu quả công tác lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
- Phần mềm Quyết toán GXD cập nhật mới nhất theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC
- Thực hành lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói. Thực hành bài tập với số liệu cụ thể: đầu tiên làm thủ công bằng Excel, sau đó thực hành với phần mềm Quyết toán GXD để rõ hiệu quả
- Thủ tục, trình tự, hồ sơ, nghiệp vụ Điều chỉnh giá theo thông tư số 07/2016/TT-BXD 

Buổi 3
Giới thiệu ứng dụng phần mềm Quyết toán GXD nâng cao hiệu quả công tác lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng.
Hướng dẫn quy trình lập hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng.
Thực hành lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói, hợp đồng đơn giá cố định.
- Điều chỉnh giá theo thông tư số 07/2016/TT-BXD

Buổi 4
Thực hành lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng (tiếp)
Hướng dẫn lập dự toán điều chỉnh, dự toán bổ sung.
- Điều chỉnh giá theo thông tư số 07/2016/TT-BXD

Buổi 5
Thực hành lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng (tiếp)
Thực hành lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp hợp đồng đơn giá điều chỉnh.
Trao đổi kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc trực tiếp trong quá trình làm hồ sơ.
- Điều chỉnh giá theo thông tư số 07/2016/TT-BXD

· Khóa học tặng bạn miễn phí phần mềm Quyết toán GXD để thực hành nghiệp vụ trong khóa học.

Thời gian: Học trong 5 buổi tối.

Kinh phí: 1.000.000 đ/học viên. Bao gồm:
- Học phí, tài liệu, đĩa dữ liệu

- Bạn được tặng 01 phần mềm Quyết toán GXD bản quyền khóa mềm để áp dụng vào công việc.
- Được học lại miễn phí trong vòng 1 năm liền.

 
các Phần mềm khác
đối tác khách hàng
2018 Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VĂN. Web Design by Nina Co.,Ltd

Vui lòng nhập mã học viên

Show Vui lòng nhập mật khẩu

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập họ tên đệm

Vui lòng nhập tên

Vui lòng nhập số điện thoại

Email không hợp lệ Email đã có người sử dung. Vui lòng chọn email khác.

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo một mật khẩu mới.

Email không hợp lệ Email không tồn tại. Vui lòng nhập lại Email.

Trở lại đăng nhập

Close